Y bác sĩ Đà Nẵng: Khó khăn không nản, vì có hạnh phúc đáng mong chờ

Y bác sĩ Đà Nẵng lạc quan, khó khăn không nản, vì họ tin có hạnh phúc đáng mong chờ. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ Đà Nẵng lạc quan, khó khăn không nản, vì họ tin có hạnh phúc đáng mong chờ. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ Đà Nẵng lạc quan, khó khăn không nản, vì họ tin có hạnh phúc đáng mong chờ. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top