Y bác sĩ Đà Nẵng: “Dương tính thôi mà!”

Dù mỗi ngày đang có càng nhiều ca mắc COVID-19 nhưng các y bác sĩ Đà Nẵng vẫn giữ tinh thần thép. Ảnh: Trần Thảo
Dù mỗi ngày đang có càng nhiều ca mắc COVID-19 nhưng các y bác sĩ Đà Nẵng vẫn giữ tinh thần thép. Ảnh: Trần Thảo
Dù mỗi ngày đang có càng nhiều ca mắc COVID-19 nhưng các y bác sĩ Đà Nẵng vẫn giữ tinh thần thép. Ảnh: Trần Thảo
Lên top