Y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng: Ngày về nhà còn xa, chúng tôi vẫn kiên cường

Những y, bác sĩ tăng cường cho Bệnh viện Đà Nẵng chống dịch sáng nay. Ảnh: Hoàng Đức Bảo
Những y, bác sĩ tăng cường cho Bệnh viện Đà Nẵng chống dịch sáng nay. Ảnh: Hoàng Đức Bảo
Những y, bác sĩ tăng cường cho Bệnh viện Đà Nẵng chống dịch sáng nay. Ảnh: Hoàng Đức Bảo
Lên top