Xưởng nấu ăn công nghiệp gây ô nhiễm, dân không biết kêu ai

Xưởng nấu ăn công nghiệp không có biện pháp xử lý nước thải. Ảnh: TN
Xưởng nấu ăn công nghiệp không có biện pháp xử lý nước thải. Ảnh: TN
Xưởng nấu ăn công nghiệp không có biện pháp xử lý nước thải. Ảnh: TN
Lên top