Xưởng mộc gây ô nhiễm trầm trọng khu dân cư

Xưởng mộc hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm tiếng ồn và không khí trong khu dân cư phường Hòa Thuận Đông, TP Đà Nẵng. (ảnh NTH)
Xưởng mộc hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm tiếng ồn và không khí trong khu dân cư phường Hòa Thuận Đông, TP Đà Nẵng. (ảnh NTH)
Xưởng mộc hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm tiếng ồn và không khí trong khu dân cư phường Hòa Thuận Đông, TP Đà Nẵng. (ảnh NTH)
Lên top