Xưởng chế biến cá chưa có giấy phép "tra tấn" khu dân cư

Xưởng chế biến cá bốc mùi hôi thối, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Xưởng chế biến cá bốc mùi hôi thối, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Xưởng chế biến cá bốc mùi hôi thối, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Lên top