Xúc động với lá thư cảm ơn gửi khu cách ly tập trung

Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng quốc tế Vabis tại thị xã Phú Mỹ. Ảnh: T.A
Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng quốc tế Vabis tại thị xã Phú Mỹ. Ảnh: T.A
Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng quốc tế Vabis tại thị xã Phú Mỹ. Ảnh: T.A
Lên top