Xúc động tâm thư nhân viên y tế Đà Nẵng mong người dân hợp tác lấy mẫu

Nhân viên y tế Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Trung tâm Y tế Sơn Trà
Nhân viên y tế Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Trung tâm Y tế Sơn Trà
Nhân viên y tế Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Trung tâm Y tế Sơn Trà
Lên top