Xúc động tâm thư của nhà trường gửi cho phụ huynh về dạy học trực tuyến

Học sinh vui Tết Trung thu tại Trường TH Cương Gián 1-Nghi Xuân-Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: PDN
Học sinh vui Tết Trung thu tại Trường TH Cương Gián 1-Nghi Xuân-Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: PDN
Học sinh vui Tết Trung thu tại Trường TH Cương Gián 1-Nghi Xuân-Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: PDN
Lên top