Xúc động hình ảnh bác sĩ Đà Nẵng cổ vũ bệnh nhân bị cách ly

Xúc động hình ảnh bác sĩ Đà Nẵng cổ vũ bệnh nhân bị cách ly. Ảnh cắt từ clip
Xúc động hình ảnh bác sĩ Đà Nẵng cổ vũ bệnh nhân bị cách ly. Ảnh cắt từ clip
Xúc động hình ảnh bác sĩ Đà Nẵng cổ vũ bệnh nhân bị cách ly. Ảnh cắt từ clip
Lên top