Xuất khẩu sang Châu Âu là cơ hội để Tây Nguyên làm nông nghiệp sạch

Càphê Tây Nguyên, Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ phát huy ưu thế cạnh tranh do những lợi thế mà EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Càphê Tây Nguyên, Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ phát huy ưu thế cạnh tranh do những lợi thế mà EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Càphê Tây Nguyên, Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ phát huy ưu thế cạnh tranh do những lợi thế mà EVFTA mang lại. Ảnh: Vũ Long
Lên top