Xuất hiện trào lưu đặt slogan theo tên về việc hạn chế đi lại

Trào lưu khai báo theo tên tạo hot trend mới trên mạng xã hội. Ảnh: PV
Trào lưu khai báo theo tên tạo hot trend mới trên mạng xã hội. Ảnh: PV
Trào lưu khai báo theo tên tạo hot trend mới trên mạng xã hội. Ảnh: PV
Lên top