Xuất hiện tình trạng đường gom, tránh đang bị “cày nát” ở Đại lộ Thăng Long

Dọc Đại lộ Thăng Long, nhiều đoạn đường gom có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: TV
Dọc Đại lộ Thăng Long, nhiều đoạn đường gom có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: TV