Xuất hiện "đinh tặc" trên Quốc lộ 18 Nội Bài - Bắc Ninh

Đình được người dân thu gom do các đối tượng rải đinh vứt trên quốc lộ 18, đoạn Nội Bài - Bắc Ninh. Ảnh: Trần Kim Ánh
Đình được người dân thu gom do các đối tượng rải đinh vứt trên quốc lộ 18, đoạn Nội Bài - Bắc Ninh. Ảnh: Trần Kim Ánh
Đình được người dân thu gom do các đối tượng rải đinh vứt trên quốc lộ 18, đoạn Nội Bài - Bắc Ninh. Ảnh: Trần Kim Ánh
Lên top