Xử phạt hành chính không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là sai

Mọi người đều có trách nhiệm hành động để khống chế và loại trừ bệnh dại trên người. Ảnh: Bộ Y tế
Mọi người đều có trách nhiệm hành động để khống chế và loại trừ bệnh dại trên người. Ảnh: Bộ Y tế
Mọi người đều có trách nhiệm hành động để khống chế và loại trừ bệnh dại trên người. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top