Xử phạt bệnh viện quốc tế ở Hải Phòng liên quan vụ "từ chối" sản phụ F0

Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green bị xử phạt vì vi phạm vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Ảnh: CTV
Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green bị xử phạt vì vi phạm vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Ảnh: CTV
Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green bị xử phạt vì vi phạm vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Ảnh: CTV
Lên top