Xử lý vụ nước hôi thối từ hồ nuôi tôm xả thẳng ra biển trước 30.8

Lên top