Xử lý thí sinh vụ gian lận điểm thi: Không thể tạo ra tiền lệ nửa vời

Số trường hợp thí sinh được nâng điểm tại ba tỉnh xảy ra tiêu cực gian lận điểm thi.
Số trường hợp thí sinh được nâng điểm tại ba tỉnh xảy ra tiêu cực gian lận điểm thi.
Số trường hợp thí sinh được nâng điểm tại ba tỉnh xảy ra tiêu cực gian lận điểm thi.
Lên top