Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: Người dân “hiến kế” cho tân Chủ tịch Hà Nội

Sông Tô Lịch đang ô nhiễm nặng. Ảnh ĐH
Sông Tô Lịch đang ô nhiễm nặng. Ảnh ĐH
Sông Tô Lịch đang ô nhiễm nặng. Ảnh ĐH
Lên top