CÁN BỘ CÔNG CHỨC ỨNG XỬ LỆCH CHUẨN, THIẾU VĂN HÓA:

Xử không nghiêm, còn tái diễn

Thượng úy Nguyễn Xô Việt tát vào mặt nhân viên trạm dừng nghỉ (ảnh cắt từ clip).
Thượng úy Nguyễn Xô Việt tát vào mặt nhân viên trạm dừng nghỉ (ảnh cắt từ clip).
Thượng úy Nguyễn Xô Việt tát vào mặt nhân viên trạm dừng nghỉ (ảnh cắt từ clip).
Lên top