Xóa đăng ký tạm trú, thường trú từ ngày 1.7 thế nào?

Lên top