Xóa bỏ hàng loạt nhà hàng xây dựng trái phép dưới gầm cầu cao tốc Hải Nội – Hải Phòng

Những hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm dưới gầm cầu Đa Độ, Hải Phòng. Ảnh Trần Vương
Những hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm dưới gầm cầu Đa Độ, Hải Phòng. Ảnh Trần Vương
Những hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm dưới gầm cầu Đa Độ, Hải Phòng. Ảnh Trần Vương