Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh:

Xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm giám đốc cho người không đủ tiêu chuẩn

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đạt Tiến
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đạt Tiến
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đạt Tiến
Lên top