Xin “vận dụng” bổ nhiệm GĐ Trung tâm Y tế: Sở Nội vụ nói "bí mật nhà nước"

Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: Tiến Đạt.
Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: Tiến Đạt.
Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: Tiến Đạt.
Lên top