Xin đừng “hiện đại hóa” di tích!

Hạng mục chống đỡ cổng thành cổ được làm bằng sắt sơn giả gỗ ở thành cổ Sơn Tây . Ảnh Đức Văn
Hạng mục chống đỡ cổng thành cổ được làm bằng sắt sơn giả gỗ ở thành cổ Sơn Tây . Ảnh Đức Văn
Hạng mục chống đỡ cổng thành cổ được làm bằng sắt sơn giả gỗ ở thành cổ Sơn Tây . Ảnh Đức Văn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top