Xin đừng đưa giáo viên ra giễu cợt

Hình ảnh trên mạng xã hội với nội dung cho rằng học sinh tính đúng, giáo viên chấm sai. Ảnh: Duy Nghĩa
Hình ảnh trên mạng xã hội với nội dung cho rằng học sinh tính đúng, giáo viên chấm sai. Ảnh: Duy Nghĩa
Hình ảnh trên mạng xã hội với nội dung cho rằng học sinh tính đúng, giáo viên chấm sai. Ảnh: Duy Nghĩa
Lên top