“Xẻo trâu cướp thịt giữa đường” đừng kêu gọi lòng tự trọng?

Người dân xẻ trâu cướp thịt giữa đường. Ảnh: Intenet.
Người dân xẻ trâu cướp thịt giữa đường. Ảnh: Intenet.