“Xén” đất Hạt giao thông giao cho cán bộ: Huyện nói đúng quy trình

Hạt giao thông tại xã Đà Sơn biến thành nơi để ôtô. Ảnh: QĐ
Hạt giao thông tại xã Đà Sơn biến thành nơi để ôtô. Ảnh: QĐ
Hạt giao thông tại xã Đà Sơn biến thành nơi để ôtô. Ảnh: QĐ
Lên top