Xem xét thu hồi văn bản cấm công nhân làm shipper, taxi công nghệ...

Nhiều người chọn shipper là nghề làm thêm. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Cường Ngô
Nhiều người chọn shipper là nghề làm thêm. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Cường Ngô
Nhiều người chọn shipper là nghề làm thêm. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Cường Ngô
Lên top