Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe lật, vịt chết và tình người

Người dân hô hào nhau mua vịt chết để giúp chủ vịt bớt thiệt hại. Ảnh: Dân Việt
Người dân hô hào nhau mua vịt chết để giúp chủ vịt bớt thiệt hại. Ảnh: Dân Việt