Xẻ gỗ cây xanh đô thị ở Đà Nẵng: "Mượn gió bẻ măng"

Nhiều cây xanh đô thị ở Đà Nẵng bị xẻ lấy gỗ trong khi những cây này có thể trồng lại được. Ảnh: Hữu Long
Nhiều cây xanh đô thị ở Đà Nẵng bị xẻ lấy gỗ trong khi những cây này có thể trồng lại được. Ảnh: Hữu Long
Nhiều cây xanh đô thị ở Đà Nẵng bị xẻ lấy gỗ trong khi những cây này có thể trồng lại được. Ảnh: Hữu Long
Lên top