“Xe dù bến cóc” bức tử xe tuyến Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng

Chủ phương tiện và các xã viên HTX vận tải đang đứng trước nguy cơ phá sản vì hưởng ứng chủ trương mở tuyến xe buýt của cơ quan chức năng Đà Nẵng, Huế, vay vốn mua sắm phương tiện (ảnh T.V)
Chủ phương tiện và các xã viên HTX vận tải đang đứng trước nguy cơ phá sản vì hưởng ứng chủ trương mở tuyến xe buýt của cơ quan chức năng Đà Nẵng, Huế, vay vốn mua sắm phương tiện (ảnh T.V)
Chủ phương tiện và các xã viên HTX vận tải đang đứng trước nguy cơ phá sản vì hưởng ứng chủ trương mở tuyến xe buýt của cơ quan chức năng Đà Nẵng, Huế, vay vốn mua sắm phương tiện (ảnh T.V)
Lên top