Xe chở xăng dầu không còn phải sang hàng khi vào Thành phố Bạc Liêu

Một trạm xăng dầu đóng cửa trước khi có quy định được cho phép xe bồn vào thành phố không bị "sạt hàng", sau khi có quy định cây xăng này đã mở cửa trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Một trạm xăng dầu đóng cửa trước khi có quy định được cho phép xe bồn vào thành phố không bị "sạt hàng", sau khi có quy định cây xăng này đã mở cửa trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Một trạm xăng dầu đóng cửa trước khi có quy định được cho phép xe bồn vào thành phố không bị "sạt hàng", sau khi có quy định cây xăng này đã mở cửa trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top