Xây sai vị trí, công trình thủy lợi ở Quảng Trị chưa làm xong đã hỏng

Một hạng mục trong trạm bơm Tân Xuân chưa bàn giao đã bị cát vùi lấp. Ảnh: Hưng Thơ.
Một hạng mục trong trạm bơm Tân Xuân chưa bàn giao đã bị cát vùi lấp. Ảnh: Hưng Thơ.
Một hạng mục trong trạm bơm Tân Xuân chưa bàn giao đã bị cát vùi lấp. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top