"Xây sai" tại dự án Ba Hồ-Bản Chùa: Đổi cán bộ quản lý trực tiếp công trình

Một hạng mục tại công trình Trạm bơm Tân Xuân đặt sai vị trí, bị bồi lấp khi chưa bàn giao. Ảnh: Hưng Thơ.
Một hạng mục tại công trình Trạm bơm Tân Xuân đặt sai vị trí, bị bồi lấp khi chưa bàn giao. Ảnh: Hưng Thơ.
Một hạng mục tại công trình Trạm bơm Tân Xuân đặt sai vị trí, bị bồi lấp khi chưa bàn giao. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top