Xây hồ chống ngập nhưng... vẫn ngập

Khu vực dành riêng cho người đi bộ có nhiều đoạn bị bùn, rác tấp vào. Ảnh: N.Tri
Khu vực dành riêng cho người đi bộ có nhiều đoạn bị bùn, rác tấp vào. Ảnh: N.Tri
Khu vực dành riêng cho người đi bộ có nhiều đoạn bị bùn, rác tấp vào. Ảnh: N.Tri
Lên top