Xây dựng “văn hóa nhường đường” khi tham gia giao thông

Không ai nhường ai nên dẫn đến ùn tắc giao thông (Ảnh minh họa từ Internet)
Không ai nhường ai nên dẫn đến ùn tắc giao thông (Ảnh minh họa từ Internet)