Xây dựng sai phép tại Công viên trung tâm TP Vinh: Kiến nghị tháo dỡ

Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp điều hành Công ty CP Trung Long - chủ dự án Công viên Trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: QĐ
Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp điều hành Công ty CP Trung Long - chủ dự án Công viên Trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: QĐ
Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp điều hành Công ty CP Trung Long - chủ dự án Công viên Trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: QĐ
Lên top