Xây dựng mô hình rồng, cây đàn, tháp quạt gió... không phép ở hồ Tuyền Lâm

Công ty TNHH Li Mi xây dựng mô hình rồng, cây đàn, tháp quạt gió, quán cà phê không phép ở hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Công ty TNHH Li Mi xây dựng mô hình rồng, cây đàn, tháp quạt gió, quán cà phê không phép ở hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Công ty TNHH Li Mi xây dựng mô hình rồng, cây đàn, tháp quạt gió, quán cà phê không phép ở hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top