Xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà trái phép trên trang trại ở Quảng Ngãi

Dự án điện mặt trời mái nhà ở xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) ngang nhiên xây dựng dù chưa được phê duyệt dự án điều chỉnh trang trại. Ảnh: Thanh Chung
Dự án điện mặt trời mái nhà ở xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) ngang nhiên xây dựng dù chưa được phê duyệt dự án điều chỉnh trang trại. Ảnh: Thanh Chung
Dự án điện mặt trời mái nhà ở xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) ngang nhiên xây dựng dù chưa được phê duyệt dự án điều chỉnh trang trại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top