Xây cầu trước, xin làm đường dẫn sau là "cầm đèn chạy trước ô tô?

Cầu vượt ở Hòa Nhơn đã tính toán khẩu độ (rộng hơn 22m), vượt qua cao tốc sau khi hoàn tất 2 giai đoạn, nhưng đường gom thì không được tính trước. Ảnh: Hữu Long
Cầu vượt ở Hòa Nhơn đã tính toán khẩu độ (rộng hơn 22m), vượt qua cao tốc sau khi hoàn tất 2 giai đoạn, nhưng đường gom thì không được tính trước. Ảnh: Hữu Long
Cầu vượt ở Hòa Nhơn đã tính toán khẩu độ (rộng hơn 22m), vượt qua cao tốc sau khi hoàn tất 2 giai đoạn, nhưng đường gom thì không được tính trước. Ảnh: Hữu Long
Lên top