Xây 14 căn nhà trên đất công, doanh nghiệp, địa phương cùng kêu khó

Để có dãy nhà không phép này, doanh nghiệp phải chi tạm ứng cho UBND huyện Phước Long gần 5 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục (ảnh Nhật Hồ)
Để có dãy nhà không phép này, doanh nghiệp phải chi tạm ứng cho UBND huyện Phước Long gần 5 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục (ảnh Nhật Hồ)
Để có dãy nhà không phép này, doanh nghiệp phải chi tạm ứng cho UBND huyện Phước Long gần 5 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top