Xăm mình thì không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Công dân có xăm mình vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đủ tiêu chuẩn tuyển quân. Ảnh: LDO
Công dân có xăm mình vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đủ tiêu chuẩn tuyển quân. Ảnh: LDO
Công dân có xăm mình vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đủ tiêu chuẩn tuyển quân. Ảnh: LDO
Lên top