Xác minh thông tin hộ nghèo bị cán bộ địa chính làm mất "sổ đỏ"

Ngôi nhà mà bà Bình đang sống chung với gia đình em trai bị cán bộ địa chính làm thất lạc sổ đỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Ngôi nhà mà bà Bình đang sống chung với gia đình em trai bị cán bộ địa chính làm thất lạc sổ đỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Ngôi nhà mà bà Bình đang sống chung với gia đình em trai bị cán bộ địa chính làm thất lạc sổ đỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top