Xã vay tiền giáo viên mầm non, 9 năm chưa trả

Trường Mầm non Sơn Diệm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) nơi các giáo viên phản ánh vụ việc. Ảnh: Minh Lý
Trường Mầm non Sơn Diệm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) nơi các giáo viên phản ánh vụ việc. Ảnh: Minh Lý
Trường Mầm non Sơn Diệm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) nơi các giáo viên phản ánh vụ việc. Ảnh: Minh Lý
Lên top