Xã thu “tiền mượn đất” của dân để trả tiền ăn nhậu và xây nhà văn hóa?

Người dân phản ánh về việc phải nộp tiền để được làm sổ đỏ. Ảnh: NĐ.
Người dân phản ánh về việc phải nộp tiền để được làm sổ đỏ. Ảnh: NĐ.
Người dân phản ánh về việc phải nộp tiền để được làm sổ đỏ. Ảnh: NĐ.
Lên top