Xã “tạo điều kiện” cho dân dựng rạp cưới giữa đường

Người dân dựng rạp đám cưới giữa lòng đường chính xã Gia Phố - Hương Khê-Hà Tĩnh. Ảnh: QĐ
Người dân dựng rạp đám cưới giữa lòng đường chính xã Gia Phố - Hương Khê-Hà Tĩnh. Ảnh: QĐ
Người dân dựng rạp đám cưới giữa lòng đường chính xã Gia Phố - Hương Khê-Hà Tĩnh. Ảnh: QĐ
Lên top