Xã sắm bàn ghế không qua đấu thầu nên bế tắc… thanh toán

Toàn bộ số bàn, ghế này UBND xã Cẩm Thịnh sắm từ đầu năm 2020 nhưng không theo trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công, không qua đấu thầu nên hiện vẫn không thể thanh toán. Ảnh: Trần Tuấn.
Toàn bộ số bàn, ghế này UBND xã Cẩm Thịnh sắm từ đầu năm 2020 nhưng không theo trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công, không qua đấu thầu nên hiện vẫn không thể thanh toán. Ảnh: Trần Tuấn.
Toàn bộ số bàn, ghế này UBND xã Cẩm Thịnh sắm từ đầu năm 2020 nhưng không theo trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công, không qua đấu thầu nên hiện vẫn không thể thanh toán. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top