Xả rác trả tiền theo cân: Công bằng, văn minh nhưng cần giám sát chặt

Tình trạng xả rác bừa bãi trên đường phố tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Tình trạng xả rác bừa bãi trên đường phố tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Tình trạng xả rác bừa bãi trên đường phố tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Lên top