Xã "nông thôn mới": Không có trụ sở để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã

Các đại biểu dự đại hội đảng xã Tân Phong về xã Tân Thạnh để dự đại hội vì xã Tân Phong không có hội trường (ảnh Nhật Hồ)
Các đại biểu dự đại hội đảng xã Tân Phong về xã Tân Thạnh để dự đại hội vì xã Tân Phong không có hội trường (ảnh Nhật Hồ)
Các đại biểu dự đại hội đảng xã Tân Phong về xã Tân Thạnh để dự đại hội vì xã Tân Phong không có hội trường (ảnh Nhật Hồ)
Lên top